ไพลจีซาล

เลขทะเบียนยา G453/41
ชื่อผลิตภัณฑ์   :  ไพลจีซาล
ส่วนประกอบ    :  ใน 1 กรัม ประกอบด้วย น้ำมันไพล 140 มิลลิกรัม
สรรพคุณ        :  บรรเทาอาการปวดเมื่อย ปวดบวม จากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ด ขัดยอก  ฟกช้ำ
วิธีใช้             :  ทาและถูเบาๆ บริเวณที่มีอาการวันละ 2-3 ครั้ง
ขนาดบรรจุ    :  30 กรัม/หลอด