Career Opportunities

ตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

1.ควบคุมดูแลงานความปลอดภัยเพื่อให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสิ่งแวดล้อม 2.ขึ้นทะเบียนและควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายใหม่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อมกับบริษัทฯทั้งหมด 3.จัดทำและดำเนินการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.ควบคุมการจัดการของเสียอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมาย 5.ตามหลักหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 13 ข้อ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / มีใบประกอบวิชาชีพ
 2. มีประสบการณ์ทำงานด้านตำแหน่ง จป.วิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 3. มีความรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 4. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ ISO 9001 และ ISO 14001
 5. มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน ความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี อบรมให้ความรู้แก่พนักงานได้
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด

วิธีการสมัคร

- สมัครที่บริษัทฯ - สามารถสมัคร ผ่าน JobThai - Email มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลารับสมัคร
วันนี้- 15 พย.2566 นัดสัมภาษณ์ 20 พฤศจิกา เป็นต้นไป (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

130/149 ซอย 11 หมู่ 3 พระนครศรีอยุธยา

ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170

โทรศัพท์ : 035-721-445-7 ต่อ 149

อีเมล : thaiherbinfo_45@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

แฟกซ์ : 035-721-743

เว็บไซต์ : http://www.thaiherbinfo.com

สถานที่ปฏิบัติงาน

ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิธีการเดินทาง

-รถโดยสารประจำทางที่ผ่านอำเภอวังน้อย -อยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคทอรี่แลนด์วังน้อยซอย 11

Apply Job

ประกาศรับสมัคร

ตำแหน่ง  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย (Marketing and Sale Manager)

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม)

         

รายละเอียดงาน

 1. รับผิดชอบงานด้านการตลาดทั้งหมดทั้งการตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การสร้างแบรนด์ การรักษาฐานลูกค้าเดิมและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ ทุกช่องทาง เพื่อให้ยอดขายบรรลุตามเป้าหมาย
 2. วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การส่งเสริมการขายและการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 3. วิเคราะห์และติดตามสภาพการแข่งขันด้านการตลาดและการขาย
 4. วางแผนการตลาดทั้งระยะสั้น และระยะยาว รวมทั้งดำเนินการตามแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 5. วางแผนและจัดทำงบประมาณ ควบคุมงบประมาณการโฆษณาและกิจกรรมทางการตลาดที่ได้รับจัดสรร และใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. บริหารจัดการโปรโมชั่น รายเดือน การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม รวมถึงติดตามและสรุปรายงานผล
 7. นำข้อมูลลูกค้ามาวิเคราะห์ และจัดกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม
 8. บริหารจัดการ สร้าง content เพื่อสื่อสารทาง social media ทุก platform และสื่อต่างๆ
 9. บริหารจัดการ ให้คำปรึกษาแนะนำ และพัฒนาการปฏิบัติงานของทีมงานในฝ่ายการตลาด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับ ปริญาตรีเภสัชศาสตร์ หรือสูงกว่า หรือสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์การทำงานการตลาด ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารเสริม หรือผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ

ทั้งช่องทางภาครัฐและภาคเอกชน

 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการขายและการตลาด เพื่อวางแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี
 2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 3. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะความเป็นผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 4. มีประสบการณ์ทำงานในการเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขาย 5 ปีขึ้นไป
 5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษระดับดี
 6. สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่และต่างจังหวัดได้
 7. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 

ระยะเวลารับสมัคร             วันที่ 10 กรกฎาคม.- 18 สิงหาคม 2566 (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

นัดสัมภาษณ์                    วันที่ 22/8/65 เริ่มเวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

                                    (กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)                                             

สถานที่สัมภาษณ์และปฏิบัติงาน

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ที่อยู่ 130/149 หมู่ 3 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 13170

www.thaiherbinfo.com Tel. 035-721445-7 ต่อ 149

ช่องทางรับสมัคร   1. http://www.Jobthai.com

                        2. Mail : chananthida@thpnetwork.com

ช่องทางติดต่อ(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

คุณชนันท์ธิดา  คุณธรรม  เบอร์โทร. 035-721445-7 ต่อ 149   Mail : chananthida@thpnetwork.com

Apply Job