เจลพริก

เลขทะเบียนยา     :     G 480/41

ส่วนประกอบ          :     ในเจล 100 กรัม ประกอบด้วยโอลิโอเรซินจากพริก   ซึ่งมีแคปไซซิน 25 มิลลิกรัม

สรรพคุณ               :     บรรเทาอาการปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ หลังไหล่  และต้นคอ

วิธีใช้                    ;     ทาบางๆ บริเวณที่ปวด วันละ 3-4 ครั้ง หรือตรามแพทย์สั่ง

ขนาดบรรจุ            :     30 กรัม/ หลอด