" ไทยเฮิร์บ ส่งต่อ ความห่วงใย"ทีมงาน บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้นำ "ชุดยาสมุนไพร และ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย" มอบให้กับ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุ

" ไทยเฮิร์บ ส่งต่อ ความห่วงใย"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม

ในยามที่เกิดภาวะวิกฤตน้ำท่วม

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

ทีมงาน บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

โดย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ

ได้นำ "ชุดยาสมุนไพร และ ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย"

มอบให้กับ สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อนำแจกจ่ายให้ชาวบ้านจากวิกฤตน้ำท่วม

ในพื้นที่ ตำบล สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา