"ไไทยเฮิร์บ" สัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

"ไทยเฮิร์บ" สัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

วันที่  8,15-16 มีนาคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
สัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
วิทยากรโดย อาจารย์ประเสริฐ ธวัชโชคทวี  (บริษัท นอว์เอจ จำกัด)
สถานที่  Alpine Golf Club Bangkok