"ไทยเฮิร์บ" รับการตรวจประเมินสถาน ที่ผลิตอาหาร โดย URS

"ไทยเฮิร์บ"

รับการตรวจประเมินสถาน

ที่ผลิตอาหาร โดย URS

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2566

นายศรายุทธ ศุภอักษร ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้ต้อนรับ ทีมงานจาก URS ตรวจประเมินสถาน

ที่ผลิตอาหาร ตรวจเชคระบบมาตฐานการผลิต

การประกันคุณภาพ คลังสินค้า บุคคลากร และวิศวกรรม