"ไทยเฮิร์บ" ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ "เยาวชนยุคใหม่ ใฝ่กตัญญู รู้คุณค่าสมุนไพร"

"ไทยเฮิร์บ" ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ในโครงการ

"เยาวชนยุคใหม่ ใฝ่กตัญญู รู้คุณค่าสมุนไพร"

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท

ให้กับมูลนิธิน้อมเกล้าฯ 36 พรรษา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สนับสนุนโครงการ

"เยาวชนยุคใหม่ ใฝ่กตัญญู รู้คุณค่าสมุนไพร"

เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้

การปลูกผลิตและใช้สมุนไพร การนวดแผนไทย

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

ณ วัดหนองปลิง ตำบลโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี