"ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย(สภช.)

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566
"ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565
โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย(สภช.)
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา