"ไทยเฮิร์บ เดินหน้า IDA Platform"

"ไทยเฮิร์บ เดินหน้า IDA Platform"

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

โดย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับ

ผอ.รุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

และ ผอ.ภูวดล สุวรรณธารา ผู้อำนวยการสถาบัน ICTI

นำชมพื้นที่ติดตั้ง IDA Platform และร่วมอภิปราย

แลกเปลี่ยนมุมมองจากการความร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาต่อไป