"ไทยเฮิร์บ มุ่งมั่นและพัฒนา" แสดงความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในงาน MiRA and SUBCON EEC 2022

"ไทยเฮิร์บ มุ่งมั่นและพัฒนา"
แสดงความพร้อมสู่อุตสาหกรรม 4.0
คุณศิริวรรณ รุจิมิตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
ร่วมบรรยาย แชร์ประสบการณ์ถึงประสิทธิภาพ
การยกระดับไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ในการเสวนา
Connecting the Dots : How SMC Members Co-create
ในงาน MiRA and SUBCON EEC 2022
และหลากหลายกิจกรรมต่างๆจาก
EECi x SMC: Facilitate Industry Transformation
วันที่ 24-26 สิงหาคม 2565
ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยา
จังหวัดชลบุรี