วันที่ 9 - 13 ธันวคม 2563 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมงาน เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020

วันที่ 9 - 13 ธันวคม 2563 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมงาน เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020 
พบกับกิจกรรมดีๆและสินค้าเพื่อสุขภาพจากสมุนไพรไทยค่ะ
กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จับมือ เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม จัดงานจัดงาน เที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น 2020 ชวนคนไทยท่องเที่ยวเมืองไทย รับลมหนาว ชูสถานที่ท่องเที่ยวเมืองหลักทุกทิศทั่วไทย ชูไฮไลท์นำเที่ยวเส้นทางสุขภาพ (Medical and Wellness Tourism)โดยเปิดประเดิมเส้นทางก่อนการจัดงานด้วยการนำคณะสื่อมวลชนศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร “Hidden Gem in Bangkok” หนึ่งในเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานครที่ต้องเช็กอิน