"งานปีใหม่ ประจำปี 2566" วันพุทธที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566

"งานปีใหม่ ประจำปี 2566"

วันพุทธที่ 28 ธันวาคม 2565

บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการขอบคุณทีมงานและพนักงานทุกท่าน