ไทยเฮิร์บห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพพนักงานทุกคน ได้จัดกิจกรรมดีๆ "สุขใจ ปลอดภัย ไร้พุง" ขึ้นระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม 2563

Happiness workplace "องค์กรแห่งความสุข"

ไทยเฮิร์บห่วงใย ใส่ใจในสุขภาพพนักงานทุกคน
ได้จัดกิจกรรมดีๆ "สุขใจ ปลอดภัย ไร้พุง"
ขึ้นระหว่างวันที่ 5-30 ตุลาคม 2563
โดย นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท
นำทีมพนักงานออกกำลังกายวันละ 30 นาที
เพื่อสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืน