ไทยเฮิร์บจัดกิจกรรมร่วมกับเด็กกำพร้า ณ บ้านพระพร

ไทยเฮิร์บ สมุนไพรไทย ได้จัดกิจจกรรมตอบแทนสังคม โดยไปทำกิจกรรมกับเด็กๆ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก และบริจาคสิ่งของ สถานที่ ณ มูลนิธิบ้านพระพร ชุมชนบึงพระราม9 พัฒนา แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ โดยจัดกิจจกรรมเล่นเกมส์สันทนาการ ร้องเพลง และกิจกรรมอื่นๆ เพื่อให้เด็กผ่อนคลายความตึงเครียดได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานและมีความสุข

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ