ไทยเฮิร์บ

"ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมวิชาการ

กัญชาทางการแพทย์ พร้อมให้คำแนะนำ

ยาศุขไสยาศน์และยาแก้ลมแก้เส้น

วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จังหวัดจันทบุรี