ไทบเฮิร์บ ร่วมงานแถลงข่าว "ใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างไร กับการระบาดของโควิคสายพันธุ์ใหม่" ณ กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารสุข

ไทบเฮิร์บ ร่วมงานแถลงข่าว

"ใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างไร กับการระบาดของโควิคสายพันธุ์ใหม่"

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

นำโดย คุณศรายุทธ ศุภอักษร ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

ร่วมแถลงข่าวและส่งมอบยาฟ้าทะลายโจรให้แก่กรมแพทย์

แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ณ ห้องประชุมบัวหลวง

กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารสุข