แพทย์จุฬาฯ ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย วิจัยพิสูจน์

แพทย์จุฬาฯ ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย และแพทย์ระบบทางเดินอาหาร

จากโรงเรียนแพทย์ในประเทศวิจัยพิสูจน์

ยาขมิ้นชันไทยช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้เทียบเท่ายาลดกรด

เตรียมต่อยอดงานวิจัยหนุนขมิ้นชันไทยสู่ตลาดโลก

อ่านเพิ่มเติม 
https://www.chula.ac.th/highlight/152043/