เร่งวิจัย “สารแอนโดรกราโฟไลด์” ใน “ฟ้าทะลายโจร” หวังยับยั้งโควิด-19

เมื่อวานที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุขม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. เป็นประประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรกับไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่าง นพ.มรุต จิรเศรษศิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อศึกษา วิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัส
นพ.สุขุม กล่าวว่า ที่ผ่านมา จีนมีการวิจัยฟ้าทะลายโจรในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคซาร์สได้และมีการศึกษาโครงสร้าง 3 มิติของยาและเชื้อ พบว่ามีการจับกันของโมเลกุลยาที่ทำจากฟ้าทะลายโจรและเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยพบว่ามีสารสำคัญชนิดหนึ่ง คือ สารแอนโดรกราโฟไลด์ น่าจะมีศักยภาพในการทำโครงการวิจัยภายในประเทศไทยเอง โดยกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะทำโครงการวิจัยเสนอคณะกรรมการจริยะรรมการวิจัยในมนุษย์ จัดงบประมาณ หาอาสาสมัคร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ศึกษาวิจัยทางคลินิก ศึกษาฤทธิ์การต้านไวรัสโคโรนา 2019 จากตัวอย่างเลือดอาสาสมัคร และ อภ.จัดหาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร โดยเน้นสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ตามปริมาณที่ใช้ในการวิจัย หากผลการวิจัยออกมาดีก็จะนำมาใช้ร่วมกับการรักษาอื่นในแผนปัจจุบัน โดยเชื่อว่าทำให้การรักษาโรคโควิด-19 ได้ผลดี นอกจากนี้ ผู้ป่วยทั่วไปเป็นหวัด ไอ เจ็บคอ สามารถซื้อหาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากร้านขายยาทั่วไปป้องกันตนเอง คาดว่าจะรู้ผลการวิจัยใน 1 เดือน

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ #สมุนไพรคุณภาพ # สารสกัดฟ้าทะลายโจร