สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิการคนพิการ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิการคนพิการ

ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

โดยนายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ

ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก