สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์ สาร tetrahydrocannabinol (THC)

สารสกัดกัญชา ทางการแพทย์

สาร tetrahydrocannabinol (THC)

-ทำให้ ผ่อนคลาย นอนหลับ

-กระตุ้น ให้มีความอยากอาหาร

-ลด อาการ คลื่นไส้ อาเจียน

ผลิตภัณฑ์กัญชา สามารถใช้ในการรักษาโรคได้แต่ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

ควรเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้และได้รับการรับรองจาก

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณะสุข

#ไทยเฮิร์บคุณภาพยอดเพื่อสุขภาพเยี่ยม.