วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ต้อนรับแขกจากโครงการ IDA (เนคเทค สวทช.) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้ง IDA Platform และประชุมหารือความร่วมมือ

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ต้อนรับแขกจากโครงการ IDA (เนคเทค สวทช.)

เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้ง IDA Platform

และประชุมหารือความร่วมมือ