วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) นำโดย นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพ

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ)

นำโดย นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ซึ่งจะจัดขึ้น ในวันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองลำตาเสา

บริษัทได้มอบเจลแอลกอฮอล์และน้ำดื่มซึ่งมี นายวิเชียร จูห้อง นายอำเภออำเภอวังน้อย

เป็นผู้รับมอบเพื่อสนับสนุนกิจกรรมกดังกล่าว