วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ ทีมงานบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และ ฝ่ายประกันคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม

ด้วยความมั่นใจจาก"ไทยเฮิร์บ"

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล

ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้ต้อนรับ ทีมงานบริหารคุณภาพผลิตภัณฑ์และ

ฝ่ายประกันคุณภาพจากองค์การเภสัชกรรม

เข้าประเมินคุณภาพโรงงานของบริษัทผู้รับจ้างผลิต

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรขององค์การเภสัชกรรม