วันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้นำตู้สินค้า จำนวน 12 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

" ไทยเฮิร์บ แบ่งปัน"

เพื่อเป็นการช่วยเหลือโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ ตำบล วังจุฬา

วันที่ 10 กันยายน 2564 บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้นำตู้สินค้า จำนวน 12 ตู้ มอบให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีคุณยุพา ชูวงศ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ

เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม