พบสารสกัด ฟ้าทะลายโจร ยับยั้งไวรัสโคโรนาไม่ให้เข้าสู่เซลล์

วันนี้ (25 ก.พ.63) ที่กระทรวงสาธารณสุข ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม นำโดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ได้มีการลงนามข้อตกลง "วิจัยฟ้าทะลายโจรเป็นยารักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19" 

นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า การศึกษาวิจัยเน้นในสารสำคัญของฟ้าทะลายโจรที่เข้มข้น คือ สารสกัดแอนโดรกราโฟไลค์ หลังจากพบรายงานทางการจีนในหลอดทดลองว่าสารสำคัญในสารสกัดฟ้าทะลายโจร สามารถยับยังไวรัสโคโรนาไม่ให้เข้าสู่เซลล์

ขั้นตอนต่อจากนี้ คือจะมีการทดลอง ในหลอดทดลอง ภายในห้องปฏิบัติการ ของกรมวิทยาศาสตร์ การทดลองในสัตว์ทดลอง ก่อนที่จะนำไปทดลองด้านคลินิกในมนุษย์ ซึ่งเป็นอาสาสมัคร 10 ราย ที่มีสุขภาพดี โดยจะมีการเจาะเลือดอาสาสมัคร ระหว่างที่อยู่ในการทดลอง ก็จะให้กินยาฟ้าทะลายโจร คาดว่าใช้เวลา 1 เดือน

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ #สมุนไพรคุณภาพ # สารสกัดฟ้าทะลายโจร