ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ให้การต้อนรับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำทีมโดย นายภูวดล สุวรรณธารา ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรมเข้าเยี่ยมชมโครงการที่เราเข้าร่วมกับสภาภายใต้ชื่อโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและปรับปรุงช่องทางจัดจำหน่ายด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิตัล”

     

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ