บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้มอบอุปกรณ์ไอที จำนวน 58 รายการ ให้แก่ "สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล"

"ไทยเฮิร์บ" ร่วมใจ แบ่งปัน"

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้มอบอุปกรณ์ไอที จำนวน 58 รายการ ให้แก่

"สมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากล"