บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์ และแก้ลมแก้เส้นในงานประชุมหารือเพื่อส่งเสริม การประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์

และแก้ลมแก้เส้นในงานประชุมหารือเพื่อส่งเสริม

การประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง
ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร