บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงในงาน "การประชุมวิชาการสมาคมนักบริการสาธารณสุขปี 2566 Health Tech for Smart Living: นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี"

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมออกบูธจัดแสดงในงาน
"การประชุมวิชาการสมาคมนักบริการสาธารณสุขปี 2566
Health Tech for Smart Living: นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพเพื่อชีวิตดีดี"
วันที่ 18-20 มกราคม 2566 ณ.โรงแรม แกรนด์ริชม่อน จ.นนทบุรี