บริษัท บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เข้าสัมภาษณ์และเยี่ยมชม

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับคณะจาก บริษัท บีอีซีเทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เข้าสัมภาษณ์และเยี่ยมชมคุณภาพมาตฐานการผลิต ภายใน บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด