นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) จัดอบรมให้ความรู้โรคอ้วนและโภชนาการ แก่พนักงานทุกคน เพื่อสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืน

" เพราะสุขภาพ...เป็นสิ่งสำคัญ "

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563

นายแพทย์ ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท

ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ)

จัดอบรมให้ความรู้โรคอ้วนและโภชนาการ

แก่พนักงานทุกคน เพื่อสุขภาพและความสุขที่ยั่งยืน