ทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรีเข้าศึกษาดูงานในโครงการประสานความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสถานประกอบการ บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) เพื่อเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาการจัดการอย่างมีคุณภาพ