ต้อนรับคณะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต

           บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัท ร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรแบรน ไฟโตโกลด์ ไฟโตแคร์ และ ไทยเฮิร์บ ได้ให้การต้อนรับ คณะเยี่ยมชมจากสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED  สถาบันเครือข่ายของกระทวงอุตสาหกรรม นำโดย คุณอาภาพรรณ ชนานิยม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพและการจัดการองค์ความรู้ และคณะจากหน่วยงาน วิสาหกิจชุมชน ได้เข้าเยี่ยมชมระบบการจัดการมาตรฐาน PIC/S GMP และ การรับรองมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทได้รับ เช่น รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด , รางวัลสมุนไพรดีเด่นระดับชาติ (PMHA) เป็นต้น

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISMED #กระทรวงอุตสาหกรรม #วิสาหกิจชุมชน #สมุนไพรองค์การ