ตรวจสุขภาพประจำปี 2563

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับพนักงานทุกคน ภายใน บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด