ด้วยความห่วงใยจาก "ไทยเฮิร์บ" วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

ด้วยความห่วงใยจาก "ไทยเฮิร์บ"

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566

เพื่อสุขภาพที่ดี สำหรับพนักงานทุกท่าน