ฉลองครบ 24 ปี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ได้จัดกิจกรรม กีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ งานฉลองครบรอบ 24 ปี การก่อตั้งบริษัท โดย มีกิจกรรม ให้ร่วมสนุกมากมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด (ไทยเฮิร์บ) บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม ยังคงมุ่งเน้น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อผู้บริโภคทุกคน ได้ใช้สมุนไพรคุณภาพดีได้มาตรฐาน ต่อไป

          

          

 

 

 

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #องค์การเภสัชกรรม #GPO #สมุนไพรองค์การ