งาน "CPHI South East Asia 2022" The ASEAN's leading Pharmaceuticalsolutions even 19-21 ตุลาคม 2565 เมืองทองธานี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร หัวข้อ การดูแลสุขภาพ ในกล

งาน "CPHI South East Asia 2022"

The ASEAN's leading Pharmaceuticalsolutions even

19-21 ตุลาคม 2565 เมืองทองธานี

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

นำโดย นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการ

ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากร หัวข้อ การดูแลสุขภาพ

ในกลุ่มผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในส่วนของ Health Theatre ที่จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้

เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของยาใน อาเซียนและความต้องการ

จากแนวโน้มปัจจุบัน และจัดแสดงเพื่อช่วยสนับสนุนนวัตกรรม

การพัฒนาในอุตสาหกรรมยา