งานกิจกรรม"วันสงกรานต์" วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

งานกิจกรรม"วันสงกรานต์"

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ได้จัดกิจกรรมทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

กิจกรรมทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ

เพื่อความเป็นสิริมงคล