• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ลินชี่ โปร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

เคอร์คูมิน โปร ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

Thai Herb Alcohol Gel ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


news

Click here...

Click here
นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

news
September 18, 2020

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประ...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพแรงงานสูงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จาก รมต.ช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน

event
September 18, 2020

นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด เข้ารับโล่ห์เกียรติคุณ สถานประ...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

event
September 11, 2020

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563

news
September 11, 2020

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ( ไทยเฮิร์บ ) ขึ้นรับรางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2563...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >