• kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

NEW !! ยามะระขี้นก แคปซูล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดยองค์การเภสัชกรรม

event
March 27, 2024

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี3 คณะสาธารณสุขศาสตร์...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
แพทย์จุฬาฯ ร่วมกับกรมแพทย์แผนไทย วิจัยพิสูจน์

news
March 20, 2024

ยาขมิ้นชันไทยช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารได้เทียบเท่ายาลดกรด เตรียมต่อยอดงานวิจัย ​​​​​​​หนุนขมิ้นชันไท...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2566 นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ นายแพทย์ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด

event
March 19, 2024

ต้อนรับ นายแพทย์ธานินทร์ สีวราภรณ์สกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เยเนอรัล ฮอสปิตัล โปรดัคส์ จำกัด (มห...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิการคนพิการ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดยนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

news
January 29, 2024

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิก...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >