• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ยาแก้ลมแก้เส้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาศุขไสยาศน์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ชุดตรวจ Rapid  SARS-Cov2  Antigen Test Card (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap)  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลตายาย

event
June 27, 2022

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ทำพิธีตั้งศาลพระภูมิชัยมงคลและศาลตายาย...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ต้อนรับแขกจากโครงการ IDA (เนคเทค สวทช.) เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ติดตั้ง IDA Platform และประชุมหารือความร่วมมือ

news
June 27, 2022

วันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2565 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ต้อนรับแขกจากโครงการ IDA (เนคเทค ...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์ และแก้ลมแก้เส้นในงานประชุมหารือเพื่อส่งเสริม การประกอบด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง

event
May 31, 2022

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าศุขไสยาศน์ และแก้ลมแก้เส้นในงานประ...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
ไทยเฮิร์บ

news
May 08, 2022

ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมวิชาการ กัญชาทางการแพทย์ พร้อมให้คำแนะนำ ยาศุขไสยาศน์และยาแก้ลมแก้เส้น...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >