• kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

NEW !! ยามะระขี้นก แคปซูล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง รสบ๊วย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาอมมะแว้ง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


news

Click here...

Click here
วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิการคนพิการ ของบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด โดยนางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ

news
January 29, 2024

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 สำนักงานจัดหางาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ามาเยี่ยมชม ร้านค้าสวัสดิก...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหลักสูตร “การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2566” เพื่อให้พนักงานเข้าใจถึงความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุ สามา

event
December 26, 2023

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด จัดการอบรมพนักงานในหลักสูตร “การอบรม...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566"พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ" ระหว่าง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด และ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด  ณ Clubhouse บริษัท ทีวีโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

news
December 21, 2023

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566"พิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ" ระหว่าง บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด และ บริษ...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไทยเฮิร์บ โดย ภญ.ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล กรรมการบริษัทและ นางศิรินุช ชีวันพิศาลนุกูล ผู้อำนวยการ ได้ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ คุณวิชัย ทองแตง และคณะ ​​​​​​​ซึ่่งได้เข้า

event
November 16, 2023

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ไทยเฮิร์บ โดย ภญ.ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล กรรมการบริษัทและ นางศิรินุช ชี...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >