• kenburns1
  • kenburns1
  • kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ยาแก้ลมแก้เส้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาศุขไสยาศน์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap)  ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


event

Click here...

Click here
"ครบรอบ 27 ปี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด"

event
September 28, 2022

"ครบรอบ 27 ปี บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด"...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ามานำเสนอชี้เเแจงรายละอียด "โครงการในการจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตร" (เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรสมัยใหม่)

news
September 28, 2022

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้ต้อนรับ คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้ามาน...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

news
September 28, 2022

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วม พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาล...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ รับรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพ ปี 2565

news
September 09, 2022

สารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล ตราไฟโตแคร์ ผลิตภัณฑ์จากบริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด บริษัทร่วมทุนขององ...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >