• kenburns1

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย


องค์การเภสัชกรรม ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในการกำกับดูแลของกระทรวงสาธารณสุขหลังจากที่ได้ ประสบความสำเร็จในการผลิตยาแผนปัจจุบันมาแล้ว ได้ทำการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรเพื่อใช้ เป็นยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างต่อเนื่อง และขยายผลการวิจัย

 

Click here...

Click here

ยาแก้ลมแก้เส้น ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

ยาศุขไสยาศน์ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 

Click here...

Click here

สบู่ไทยเฮิร์บ ขมิ้นชัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์

ดูผลิตภัณฑ์ทั้งหมด    >

วิสัยทัศน์

บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นองค์กรที่ดี ผลิตและจำหน่ายยาสมุนไพรที่ดี มีคุณภาพ พร้อมสร้างประโยชน์ต่อสังคม จึงดำเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ได้รับรางวัลการรันตีคุณภาพและมาตราฐานต่างๆมากมาย เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับมาตราฐานสากล

อ่านเพิ่มเติม    >

ข่าวสารและกิจกรรม


news

Click here...

Click here
ภญ.ศิริวรรณ รุจิมิตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ การเติบโตของยาไทย

news
March 24, 2023

ภญ.ศิริวรรณ รุจิมิตร ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อ การเติ...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
"ไทยเฮิร์บ"ชนะเลิศรางวัล The Best Energy Man

news
March 23, 2023

"ไทยเฮิร์บ"ชนะเลิศรางวัล The Best Energy Man...

อ่านต่อ

news

Click here...

Click here
"ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย(สภช.)

news
March 13, 2023

"ไทยเฮิร์บ" ร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2565 โดย สมาคมเภสัชกรรมชุมชน ประเทศไทย(สภช.)...

อ่านต่อ

event

Click here...

Click here
"ไไทยเฮิร์บ" สัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

event
March 10, 2023

"ไทยเฮิร์บ" สัมมนาหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์...

อ่านต่อ

อ่านข่าวทั้งหมด    >