โลชั่นกันยุงตะไคร้หอม

ส่วนประกอบ : Cinronella Oil 5.4 % w/v 

ประโยชน์ : ใช้ไล่ยุง

วิธีใช้ : ทาหรือพ่นบริเวณผิวหนังเพื่อกันยุงประมาณ 4 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ :  60 มิลลิลิตร / ขวด