ฟ้าทะลายโจรแคปซูล(ขวด)

เลขทะเบียนยา   :  G468/41
ชื่อผลิตภัณฑ์     :  ฟ้าทะลายโจรแคปซูล
ส่วนประกอบ      :  ใน 1 แคปซูลประกอบด้วย  ผงใบฟ้าทะลายโจร 350 มิลลิกรัม
สรรพคุณ           :  บรรเทาอาการเจ็บคอ อาการของโรคหวัด
วิธีใช้                :  รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหารและก่อนนอน หรือตามแพทย์สั่ง
ขนาดบรรจุ       :  60 แคปซูล/ขวด