ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap) 

ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ยี่ห้อ LYSUN (Nasal Swap) 

รายละเอียดสินค้า

     -   ชุดตรวจ ATK แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

     -   ทดสอบหาเชื้อโดยวิธีการตรวจโพรงจมูก (Swab specimens - Front nose)

     -   สามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง (Home Use)

     -   ให้ผลเร็ว อ่านผลในช่วง 15-30 นาที

     -   1 กล่อง บรรจุ 25 ชุดตรวจ

โปรโมชั่นวันนี้

ราคาชุดละ 29 บาท จากปกติ 35 บาท

 

คำเตือน

     -   อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

     -   ชุดตรวจนี้ใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้น ควรยืนยันผลตรวจด้วยวิธี Real time PCR

     -   ชุดตรวจนี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายว่ารับเชื้อโควิด-19 และผลการทดสอบนี้เป็นการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโควิด-19 เท่านั้น

คำแนะนำ

     -   กรณีได้ผลลบ แต่มีประวัติที่มีความเสี่ยงสูง หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ควรเฝ้าระวังตนเอง และดำเนินการตรวจซ้ำอีกครั้ง 3-5 วัน หรือเมื่อมีอาการป่วย

                                                                

#ATK #บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัช #องค์การเภสัชกรรม #AntigenTestKit  #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #ATK #Delta #Omicron