"Look Alike, But not the same" ไทยเฮิร์บจัดอบรมทีมขาย โดย ภก.ดร.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา

ไทยเฮิร์บ สมุนไพรองค์การ  นพ.ศิริชัย  ลิ้มสกุล จัดอบรมทีมขายและการตลาด โดยเชิญ ภก.ดร.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณาให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม วันที่ 30 ก.ค. 2562 ที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด มีเซลทีมทุกช่องทางและการตลาดเข้าร่วมอบรมและทำworkshopร่วมกัน ในconcept "Look Alike, But not the same" Tha today & Tomorrow Marketing and sale

 

 

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด #บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #ไทยเฮิร์บ