"ไทยเฮิร์บ ห่วงใย มอบยาฟ้าทะลายโจร และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "

"ไทยเฮิร์บ ห่วงใย มอบยาฟ้าทะลายโจร

และแอลกอฮอล์เจล แก่โรงบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "

วันพุธที่ 2 มิถุนายน นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

ผู้อำนวยการบริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด

ร่วมสนับสนุน ยาฟ้าทะลายโจรและแอกกลฮอล์เจล จำนวน 100 ชุด

แก่โรงบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายเทพศักดิ์ อังคณาวิศัลย์ และ นายนครินทร์ อาจหาญ

รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบ

นำไปช่วยผู้ป่วย โควิค-19