บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ได้มอบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล "ตราไทยเฮิร์บ" จำนวน 200 ขวด พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล จำนวน 50 หลอด ให้แก่สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

" ไทยเฮิร์บ ห่วงใย"

วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายแพทย์ศิริชัย ลิ้มสกุล

ผู้อำนวยการ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย

ได้มอบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรแคปซูล "ตราไทยเฮิร์บ"

จำนวน 200 ขวด พร้อมทั้งเจลแอลกอฮอล จำนวน 50 หลอด

ให้แก่สำนักนโยบายและแผนกลาโหม

เพื่อส่งมอบต่อให้กับส่วนราชการต่างๆ และประชาชนที่ได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 โดยมีพันเอกวีระชัย ผลทำมีบุญ

รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน เป็นผู้รับมอบ