ไทยเฮิร์บ ร่วมงาน''มหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์" ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรม
การประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11
''มหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์"
ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2565
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง