ไทยเฮิร์บแจกฟ้าทะลายโจรให้กับพนักงานทุกคน

เราห่วงใยกัน  5 ก.ค.2564
ไทยเฮิร์บแจกฟ้าทะลายโจรให้กับพนักงานทุกคน
สำหรับใช้ดูแล ตนเองและครอบครัว  
เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ฆ่าเชื้อ สวม maskอย่างถูกต้องไม่ไปพื้นที่เสี่ยง
เลี่ยงสัมผัสและทานฟ้าทะลายโจร  ให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกัน ค่ะ