ไทยเฮิร์บรับรางวัล Success case ดีเด่น SMEs ด้วยระบบ Visualiz

         กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จัดกิจกรรมนำเสนอผลสำเร็จ Success Case โดย เป็นกิจกรรมการส่งเสริมการผลิตภาพ ของ SMEs ด้วยระบบ Visualize โดยมีพิธีมอบโล่สำหรับสำหรับสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จดีเด่น ให้กับ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด  1 ใน 14 ราย (Success case) โดย นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาดิจิตอลอุตสาหกรรม

 

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม #Visualize