โครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก

            กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คิง พาวเวอร์  จัดงาน โครงการนำสมุนไพรไทยคุณภาพสู่ตลาดโลก
(Thailand KISS The World) ผลักดันผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้เป็นที่รู้จักในตลาดโลก

           นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานแถลงนโยบายการพัฒนาสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจชาติ พร้อมด้วยทีมงานที่เกี่ยวข้องเผยว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข เป็นแกนกลางร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาพืชสมุนไพรไทยทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เป็นที่ยอมรับ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

โดยบริษัท บริษัทผลิตภัณสมุนไพรไทย จำกัด ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 9 ผู้ประกอบการ จากผู้ประกอบการทั้งสิ้น 32 ราย

 

 

#THP #Herbalshopthailand #บริษัทผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจำกัด#บริษัทร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม #กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก #กระทรวงสาธารณสุข #นายอนุทินชาญวีรกูล